Uw Privacy

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens ?

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achter gelaten, zoals bijvoorbeeld het opvragen van informatie, het doen van een reservering en communicatie rondom uw verblijf in onze B&B.  Wij vragen u om uw naam en van uw medereiziger(s), uw adres, emailadres en (mobiele) telefoonnummer zodat wij ten allen tijde met u in contact kunnen treden aangaande uw verblijf in onze B&B. Wij verzoeken u ook om eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld dieetwensen) die van invloed kunnen zijn op uw verblijf in onze B&B aan ons door te geven. Indien u bovengenoemde persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken, is het helaas niet mogelijk om in onze B&B te verblijven. Gegevens die u invult op het contactformuliervan www.hetschepershoes.nl worden versleuteld naar ons verzonden. Onze reactie daarop, via email,  vindt onversleuteld plaats.

Bewaren persoonsgegevens

Reserveringsaanvragen via www.hetschepershoes.nl of bedandbreakfast.nl en reserveringen via email , telefonisch of anderszins worden digitaal door ons opgeslagen in de database van bedandbreakfast.nl. Leest u de privacyverklaring van bedandbreakfast.nl. dus ook vooral goed door. Bij reserveringen via www.moonback.com en www.booking.com, of daar aan gerelateerde websites, worden uw gegevens digitaal opgeslagen in de database van betreffende websites. Alle reserveringen, met daarin de persoonsgegevens van de gasten, worden maximaal 1 keer uitgeprint en fysiek gearchiveerd. Wij bewaren uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan nodig is. Deze termijn is mede afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen waar wij aan gehouden zijn, onder anderen in verband met de aangiften toeristen-, omzet- en inkomstenbelasting. Na afloop van de verplichte bewaartermijnen worden uw gegevens in elk geval permanent vernietigd (digitaal en fysiek) en, zo mogelijk, reeds eerder al.

 

Externe platforms

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van bookingsites zoals Moonback, Booking.com, BedandBreakfast.nl en daar aan gerelateerde websites. Ook maken wij gebruik van social media en externe platforms, zoals bijvoorbeeld Facebook en WhatsApp. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze websites en platforms omgaan met  uitgewisselde informatie en wij dragen daar geen verantwoordelijkheid voor. Wij adviseren u dan ook om de privacyverklaringen  van betreffende websites en platforms te raadplegen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie en het verwijderen van uw gegevens. U kunt u hiervoor een verzoek indienen via de contactpagina van deze website. Ook indien u een andere vraag of een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze via de contactpagina kenbaar maken. Daarnaast heeft u  het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Tot slot

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast. U vindt het meest recente exemplaar op onze website.

Voor algemene informatie over uw rechten en onze plichten, aangaande uw privacy, verwijzen wij u graag naar de Autoriteit Persoonsgegevens 

Rinette de Jong & Alexander Sluijmer

Eigenaren van B&B Het Schepershoes in Peest

 

Mei 2018